Ticaret İçin Önce Şirket Kurmak Lazım

 

 

Zaman gibi geleneklerimize bağlı toplum hayatımız da o kadar hızlı değişim gösteriyor ki. Belki 20-25 sene öncesine kadar aile kurabilmenin en popüler yöntemi görücü usulü ile evlenmekti. Damat adayının devlet memuru olması da her kapıyı açan anahtar gibiydi. Dünyada iletişimin baş döndürücü hızla artmasıyla insanlar arasındaki etkileşim ve sosyal hayat değişti doğal olarak. Evlilik yolunda da yeni trend; artık herkes anlaşabileceği, sevebileceği kişiyi kendi özgür iradesiyle seçebiliyor. Ve damat adaylarının da en gözde mesleği ticarethane sahibi olmak.

Ticarethane deyince aklımıza, en küçük alım satım yapılan ortamdan devasa holdinglere kadar arada yer alan her türlü işletmeler gelebilir. Ticaret Kanunumuzda bu işletmelerin hangi çeşitlerde ve hangi özelliklerde olacağı belirtilmiştir. Temelde ticaret şirketleri, Şahıs Şirketleri ve Sermaye Şirketleri olmak üzere 2 ana gruba ayrılmıştır.

Şahıs Şirketleri

 • Ortakları gerçek kişilerdir.
 • Ortakları sınırsız sorumlu olup şirketin borçlarından dolayı tüm varlıklarıyla sorumludurlar.
 • Kişisel emek ve ticari itibar sermaye olarak konulabilir (Komanditer ortak dışında).
 • Şirket sözleşmeleri ancak ortakların oy birliğiyle değişebilir. Yalnız ticari işletme işletmek amacıyla kurulabilir.
 • Sermaye paylara bölünmemiştir.
 • Her ortağın yönetim temsil ve denetim hakkı vardır.
 • Her ortağın eşit oy hakkı vardır.
 • Şirket vergi mükellefi değildir. Şirketin ortakları gelir vergisi mükellefidir.
 • T.K. hükümlerine göre yedek akçe ayırmak zorunda değillerdir.
 • Ticaret unvanında ortaklardan en az birinin adının yer alması zorunludur.
 • Yalnız tescil ve ilanla kurulurlar.

 

 Sermaye Şirketleri

 • Ortakları gerçek ve tüzel kişi olabilirler.
 • Ortakların sorumluluğu sadece şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile   sınırlandırılmıştır.
 • Kişisel emek ve ticari itibar sermaye olarak konulamaz.
 • Şirket sözleşmesi oy çokluğu ile değiştirilebilir.
 • Her türlü iktisadi amaç ve konu için kurulabilir.
 • Sermaye paylara bölünmüştür.
 • Yönetim temsil ve denetim yetkilileri şirketin belirli organlarına aittir.
 • Oy hakkı, ortağın şirketteki sermaye payı ile orantılıdır.
 • Şirket kurumlar vergisi mükellefidir.
 • T.K. hükümleri uyarınca yedek akçe ayırmak zorundadırlar (Sermayesi paylara    bölünmüş komandit şirket dışında).
 • Ticaret unvanında ortaklardan birinin adının yer alması zorunlu değildir.
 • Ticaret Bakanlığının izni alındıktan sonra tescil ve ilanla kurulurlar (Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket dışında).

SDRcore online ön muhasebe programına kayıt olarak 30 gün ücretsiz kullanmak için tıklayınız.

30 GÜN ÜCRETSİZ DENE

ŞİMDİ DENE