Tüm Yönleriyle Gelir Vergisi

Türk Vergi Sisteminde dolaysız vergilerden olan gelir vergisi, işletmelerin ödediği vergi türlerinden biridir. Dolaysız vergiye bakıldığında ise, vergi mükellefinin kendisinin ödemiş olduğu ve yükümlüsü de önceden belli olan vergi türü olduğu görülmektedir. Ayrıca bu vergiler başkalarına devredilemez.

Gelir kavramına giren kazanç ve iratlara şu şekildedir;

  • Serbest meslek kazançları
  • Ücretler
  • Ticari kazançlar
  • Gayrimenkul sermaye iratları
  • Zirai kazançlar

Gelir Vergisi Hesaplama

Gelir vergisi oranıyla gelir tutarının çarpılmasıyla hesaplanan gelir vergisi, tutar olarak yükseldikçe vergi oranını da artırmaktadır. Vergi dilimlerinin açıklanması ile beraber sene içinde oluşan tüm matrahlar toplanır ve bu toplamlara karşılık gelen vergi dilimine göre oranlar belirlenir.

Gelir Vergisi Ödeme Zamanı

İlk olarak beyanname ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmektedir. Her yıl mart ayında 1 kez düzenlenir. Verginin ödenmesini kolaylaştırmak için taksitlendirme işlemlerine de başvurulabilmektedir. İki taksit halinde ödenebilen gelir vergisinin ilk taksiti Mart, ikincisi ise temmuz ayında ödenmektedir. Vergi ile ilişkili olan bankalara ödenen bu vergi ayrıca vergi dairelerine de ödenebilir.

Gelir vergisi hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar da vardır. Öncelikle gelirin artmasıyla beraber verginin hesaplanması için kullanılan vergi oranlarının arttığı unutulmamalıdır. Bu uygulamanın yapılması, adaletli bir şekilde verginin toplanabilmesi içindir.

Gelir Vergisi Dilimleri 2018

Gelir miktarları için hangi vergi oranlarının tercih edileceği, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır. Vergi oranları değişmeyen oranlardan oluşmaktadır. Yüzde 15, yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35 olan bu oranlar, kullanılacakları miktarlara göre de değişkenlik göstermemektedir. 2018 yılı için ücret gelirlerindeki vergi oranları ise aşağıdaki gibidir;

 Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2018

Gelir DilimiVergi Oranı
14.800 TL’ye kadar% 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası% 20
120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası% 27
120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası% 35

Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2018

Gelir DilimiVergi Oranı
14.800 TL’ye kadar% 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası% 20
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası% 27
80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası% 35

 Gelir Vergisi Mükellefleri 

Aşağıdaki koşulları sağlayan gerçek kişiler gelir vergisi ödemekle mükelleftir.

  • Türkiye’de bulunan teşebbüs veya teşekküllere bağlı olan ve adı geçen daire, teşekkül veya müesseselerin işleri nedeniyle yabancı ülkelerde oturan T.C. vatandaşları
  • Türkiye’ye yerleşmiş olan gerçek kişiler

Ayrıca Türkiye içinde ya da dışında elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden vergi ödenmektedir.

SDRcore Online Ön Muhasebe Programını 30 gün ücretsiz kullanmak için tıklayınız.

30 GÜN ÜCRETSİZ DENE

ŞİMDİ DENE