Muhasebe mi? O İş Kolay :)

Küçükken dedemin mahallede bakkal dükkanı vardı. Her çocuğun hayali budur kesinlikle. Dedem alçak gönüllü, yardımsever, dürüst bir esnaf olma yolunda kendine hedef belirlemiş ancak biz bunu sonradan anladık. Parası olmadığı için hiçbir çocuk dükkandan boş çıkmamıştır. Ve tabi bu çocukların ebeveynleri de 🙂

O dönemleri hayal meyal hatırlıyorum; küçük bir defter vardı veresiye yazılan ve o defter uzun süre hiç değişmezdi. Çünkü dedem, bu alçak gönüllülük ve yardım severlik işine o kadar dalmıştı ki birçok veresiye satılan ürünü ya bilerek yazmazdı ya da unuturdu yazmayı.

Doğal olarak bu bakkal macerası uzun sürmedi dedemin. Dükkân kapandı, veresiyeleri de topladı mı, toplamadı mı bilmiyorum ama eminim ki birçoğunu bilerek toplamamıştır.

Dedemin bu macerasından iki ders aldım kendime düşen hissemde. Birincisi; dedem asla ticaretle uğraşmamalıydı çünkü o bir emekli devlet memuruydu. İkincisi ise; birisinin dedeme, dünyada muhasebe denen bir bilimin olduğunu en başta söylemiş olması gerekiyordu. Dedem uzun süre önce rahmetli oldu, umarım hak ettiği yerdedir.

Muhasebe, kelime kökeni olarak Arapça’ dan dilimize geçmiş bir kelimedir ve karşılıklı olarak hesaplaşma, hesap görme, sayma gibi anlamları içermektedir.

Ticaret hayatında ise en basit şekliyle, bir ticarethanenin parasal faaliyetlerinin tamamının kayıt altına alınması, bu kayıtların özelliklerine göre sınıflandırılması ve yorumlanması şeklinde tanımlanabilir.

Daha geniş anlamda ise, genellikle kâr amacı güden işletmelerin varlıklarının ve kaynaklarının nasıl oluştuğunu, bu kaynakların gerçekleştirilen ticari faaliyetlerde ne şekilde kullanıldığını ne şekilde değişmelere uğradığını, bunun sonucunda işletmenin oluşan mali bilgilerini yorumlayacak ve değerlendirecek ilgili kurum ve kuruluşlara bu bilgilerin belirli bir yapıda iletilmesini sağlayan bir kayıt sistemidir.

Günümüzde ticaret hayatında muhasebe denince aklımıza hemen iki kavram gelmektedir. Ön Muhasebe ve Resmi Muhasebe.

Ön Muhasebe; işletmenin temel parasal işlemlerinin takibini yapmak yani; nakit takibi, stok takibi, müşteri takibi, banka takibi, çek-senet takibi gibi faaliyetlerin kayıtlarını yapmak ve işlemlerini sürdürmek için kullanılır. Ön muhasebe tutmak işletmelerin muhasebesinin tutulduğu anlamına gelmez. İşletmelerin belgelerini muhasebe defterlerine işlemek, bu bilgiler ile mali tablolar ve raporlar düzenlemek, devletle olan ilişkileri düzenlemek (beyanname, ssk) Resmi Muhasebe dediğimiz alandır ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)’ ler tarafından bu faaliyetler yürütülür.

Muhasebede iki farklı kayıt tutma şekli bulunmaktadır. Tek Taraflı Kayıt Sistemi (Basit Kayıt) ve Çift Taraflı Kayıt Sistemi (Bilanço Usulü Kayıt). Tek Taraflı Kayıt Sistemi’ nde İşletme Defteri ve Serbest Meslek Kazanç Defteri bulunmaktadır. Basit usul çalışan ve ikinci sınıf tacir diye tabir edilen kişi veya işletmeler kullanır. Çift Taraflı Kayıt Sistemi’ nde ise Yevmiye Defteri, Büyük Defter, Bilanço ve Gelir tablosu gibi mali defterler vardır. Çift Taraflı Kayıt Sistemi’ni birinci sınıf tacirler kullanmaktadır.

İşte Ön Muhasebe, bu kayıt sistemlerinin kullanılabilmesi için gerekli olan verilerin toparlanması, bir nevi hazırlık aşamasıdır. Muhasebe kayıt sistemleri, düzenlenmiş belgeler üzerinden işletilir. Bu belgeleri ise işletmeler temin eder (Alış-Satış faturaları vb.).

SDRcore online ön muhasebe programına kayıt olarak 30 gün ücretsiz kullanmak için tıklayınız.

30 GÜN ÜCRETSİZ DENE

ŞİMDİ DENE