KDV Nedir?

Kısa adı KDV olan Katma Değer Vergisi Türkiye`de 1984 yılında kabul edilen 3065 sayılı kanuna göre uygulanan, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde alıcının satıcıya ödediği tüketim vergisi niteliğinde olan bir vergidir. Böylece malın ilk üretiminden nihai tüketimine kadar geçen süre içerisinde her aşamadaki katma değeri vergileyen bir dolaylı vergisidir.

KDV (katma değer vergisi) harcamalar üzerinden alınan bir vergi türüdür yani, tüketim vergisidir. KDV satıcılar tarafından sundukları mal ve hizmeti alan kişilere yansıttıkları vergi olarak biliniyor. Kısacası katma değer vergisini yüklenen kişi malı satın alan nihai tüketicidir.

KDV Kimlerden Alınır?

Ticari, sanayi, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler.

Her türlü mal ve hizmet ithalatı yapanlar.

Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler: Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri.

Spor-toto oynanması, Piyango tertiplenmesi, at yarışları ve talih oyunları tertiplenmesi ve oynanması.

Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler.

Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar.

KDV Beyannamesi Ne Zaman Verilmektedir?

3065 sayılı KDV Kanunu madde 41’e göre:

Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.

Katma Değer Vergisi beyanının gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile yapılması gerektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili gümrük idaresine verilir.

İşi bırakan mükellefin Katma Değer Vergisi beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar verilir.

E-Beyanname uygulamasından yararlanabilenler ise elektronik ortamda, beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’ a kadar gönderebilirler.

KDV Ne Zaman Ödenir?

KDV (Katma değer vergisi), beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenmelidir. Tabi bu KDV mükelleflerinin vergi idaresine vergiyi ödeme zamanıdır. Tüketici mal ya da hizmeti alırken zaten bu vergiyi gerçek yüklenici olarak malın fiyatı içerisinde ödemiş bulunmaktadır.

KDV Ödenmezse Ne Olur? 

Beyanname verildiğinde tahakkuk fişi verilir. Tahakkuk fişinde verginin ne zaman ödeyeceğiniz yazar. Belirtilen tarihte ödeme yapılmazsa gecikme faizi ödenir. Eğer ödenecek KDV’nin miktarı yüksekse vergi dairesi alacağını garanti altına almak için banka hesaplarına bloke koyabilir. Devlet zaman zaman vergi affı yapıyor. Bu durumda devlet gecikme faizinden vazgeçebiliyor.

SDRcore online ön muhasebe programını 30 gün ücretsiz kullanmak için tıklayınız.

30 GÜN ÜCRETSİZ DENE

ŞİMDİ DENE